Cjenik

Biorezonantno testiranje funkcionalnog stanja organizma  ………………………………………….. 300,00 kn

Biorezonantno testiranje intolerancija na hranu – Osnovni set ……………………………………. 1.100,00 kn

Biorezonantno testiranje intolerancija na hranu – Osnovni + dopunski set ……………………… 1.400,00 kn

Biorezonantno testiranje na inhalatorne alergene …………………………………………………….  600,00 kn

Biorezonantno testiranje teških metala i utjecaja okoline ……………………………………………. 600,00 kn

Biorezonantno testiranje na konzervanse, aditive i emulgatore – Osnovni set ……………………. 500,00 kn

Biorezonantno testiranje na konzervanse, aditive i emulgatore – Osnovni + dopunski set ……… 700,00 kn

Doplata za analizu iz uzorka kapi krvi (sa uzorka korijena kose) …………………………………….. 50,00 kn

Biorezonantni individualni tretman ………………………………………………………………………. 300,00 kn

Bicom chip ………………………………………………………………………………………………….. 50,00 kn