Kako funkcionira

kako_funkcionira-1Biorezonanca počiva na temeljima kvantne fizike koja govori o dualnosti materije. Istraživanja su pokazala da materija ima karakteristike i materijalne i valne prirode. Svaka materija zrači elektromagnetske valove različitih oblika i frekvencija. To znači da također i stanice tijela zrače određene valne oblike, ali isto tako i bakterije, toksini, virusi itd. Različite stanice, organi, bakterije, virusi itd. imaju različite valne uzorke koje čine njihovi valni oblici i frekvencija. Uz pomoć tih valnih uzorak ih možemo i dijagnosticirati i tretirati.

kako_funkcionira-2Stanice u našem tijelu međusobno komuniciraju. Ta se komunikacija ne odvija samo na kemijskom nivou već i na elektromagnetskom. Dapače, upravo je elektromagnetska komunikacija ta koja primarno regulira procese i prvenstveno je odgovorna za skladno funkcioniranje. Nesmetana komunikacija među stanicama je zbog toga vrlo važna za održavanje zdravlja i ispravno funkcioniranje svih dijelova tijela.

kako_funkcionira-3Kada su u tijelu prisutni patogeni (virusi, gljivice, teški metali itd.), oni svojim valnim oblicima remete nesmetanu komunikaciju stanica i organa. Što je veća količina određenog patogena ili više vrsta patogena istovremno, veće su i smetnje u staničnoj komunikaciji. Poremećena komunikacija se može se očitovati u različitim nespecifičnim poremećajima kao što su kronični umor no kroz duže vrijeme može dovesti do organskih promjena i poremećaja.

kako_funkcionira-4Bicom Optima biorezonantni uređaj očitava valne uzorke sa tijela klijenta i procesira signal. Signal se sa tijela uzima potpuno neinvazivno i bezbolno, pomoću posebnih antenskih podloga prislonjenih uz tijelo. Također i obrađeni signal se vraća u polje klijenta na potpuno neinvazivan i bezbolan način, pomoću posebnih elektromagnetskih antena na kojima klijent leži ili je naslonjen na njih.
Bicom Optima biorezonantni prikuplja elektromagnetske signale koje emitiraju stanice i organski sustavi te odvaja zdrave harmonične od poremećenih neharmoničnih signala. Poremećeni neharmonični signali invertiraju se i vraćaju u polje osobe što potiče odbijanje patogena od stanica i organskih sustava te smanjivanje opterećenja na organizam. Također, pojačani harmonični signali potiču skladno funkcioniranje stanica i organskih sustava. Na taj način potiču se funkcije prirodnih obrambenih i regulacijskih mehanizmama i skladno funkcioniranje organizma u cijelosti.

kako_funkcionira-5Kroz ovakav tretman potiču se prirodni mehanizmi tijela za eliminaciju patogena, a invertiranim valnim oblicima odbijaju se patogeni iz tijela. To pomaže da se ponovo uspostavi prvobitna harmonična komunikacija među stanicama i organima i njihovo skladnije djelovanje. Ponovno uspostavljena harmonija tjelesnih funkcija dovodi do uspostave boljeg zdravlja na prirodan i neinvazivan način.