O biorezonanci

obiorezBiorezonanca je nastala spajanjem više naučnih disciplina kao odgovor na potrebu liječenja i podrške tijelu bez nepoželjnih nuspojava. Uređaj Bicom Optima nastao je kao spoj znanja klasične medicine, homeopatije, akupunkture, kvantne fizike i moderne elektronike.

Kroz vrijeme se pristup liječenju drastično mijenjao. Od Srednjeg vijeka, kada su postupci kao puštanje krvi bili uobičajena praksa, medicina je napredovala korak po korak studirajući funkcije tijela i njegovih organa. Jednako tako napredovali su i postupci liječenja.

Danas je sve jasnije da osim kemijskih i mehaničkih događanja u tijelu postoje i energetska i informacijska događanja. Ako pogledamo materijalni dio, istraživanjem u sve sitnije čestice, nailazimo na molekule, a zatim završavamo na nivou atoma koji se više ne da kemijski dijeliti. Kada bi sve završavalo na nivou fizičkih čestica, to bi značilo i kraj istraživanja. Unatoč molekularnoj biologiji još uvijek ne postoje metode liječenja većine zdravstvenih problema, pogotovo kronične vrste već se u pravilu radi samo o suzbijanju simptoma.

slika2Odgovor na ovaj problem nudi kvantna fizika koja se bavi elementarnim subatomskim česticama i proučava njihove zakonitosti. Jedno od najbitnijih otkrića kvantne fizike je da postoji dualnost materije tj. da ona postoji i kao čestica i kao val (Nobelova nagrada za fiziku, Louis Victor Prince de Broglie). To znači da svaka materija ima i svoje elektromagnetsko polje, pa tako i svaka molekula, stanica i organ, ali također i virus, bakterija, biljka itd.

obioOvo polje, a posebno biofotoničko polje, zaslužno je za komunikaciju među stanicama. Otkriveno je da stanice emitiraju i primaju ovakvu fotonsku emisiju, a zadnjih dvadesetak godina izvode se istraživanja na internaconalnom nivou na čelu se njemačkim biofizičarem prof. Fritz Albert Popp-om. Pokazalo se da i DNK u ovoj komunikaciji sudjeluje i kao emiter i kao primatelj signala. Ovakva istraživanja pokazuju da je biofizikalni kvantni nivo pretpostavljen biokemijskom i da kao takav regulira i određuje strukturu materije.

3Nobelovac Carlo Rubia, direktor CERN istraživačkog centra na tu je temu izjavio: „Obično razmišljamo samo o materiji jer ju možemo vidjeti i dotaknuti. Kako god bilo, mnogo je interesantniji nivo kvanta koji drži materiju na okupu i određuje njezinu strukturu.“ Ovo je demonstrirano kvantnom elektrodinamikom kroz generiranje čestica sa elektromagnetskim poljem (Nobelova nagrada za fiziku, R. P. Freynmann, J. Schwinger, S. Tomonaga). Ovakve činjenice utiru put potpuno novom pogledu na ljudski organizam i način njegovog funkcioniranja.

Bicom biorezonanca funkcionira na biofizikalnom nivou koristeći elektromagnetske valove tijela i elektromagnetske valove drugih organizama i supstanci za potrebe testiranja problema, a također i za potrebe elektromagnetskih tretmana. Ovakvi tretmani pomažu tijelu da uspostavi zdravu ravnotežu i odupre se zdravstvenim problemima.